Авторски права


Разгледайте тези две изображения:
Момичето с орхидеите

        Да си представим, че това са два гоблена. Приносът за начина, по който изглежда второто изображение, е на автора на картината и на автора на модела на гоблена. И двамата са вложили много труд, талант и творчество, за да може от нищото да се появи красота, която да радва очите и сърцата на хората. Затова законът предвижда защита на труда на авторите и им дава изключителни права върху техните произведения. Точно тези права се наричат АВТОРСКИ ПРАВА. Международно възприетото понятие е COPYRIGHTS.

        Смисълът на думата COPYRIGHTS е, че законът забранява копиране на произведенията без изричното съгласие на автора. Законът за авторското право постановява, че авторът има право да поиска и да получи възнаграждение за вложения от него труд и талант. Този закон защищава правата на автора и наследниците му до 70 години след неговата смърт.

        Копирането на нечие произведение без изричното разрешение на автора от морална гледна точка е акт на неуважение към автора и кражба на продукта на неговия труд. От законова гледна точка е престъпление и за него се носи отговорност по Закона за авторското право, по Закона за защита на конкуренцията и по чл. 172а от Наказателния кодекс. В зависимост от масовостта на копирането и нанесените щети се наказва с глоба и / или затвор.

        Предлаганите тук модели на гоблени са разработени от Стоянка Иванова, на която принадлежат авторските права върху тях. Тя е автор и на някои от картините, които са използвани като основа за разработка на моделите. Останалите картини са на художници, които са починали преди повече от 70 години и за тях е изтекъл срока за защита по Закона за авторските права. Всички права за производство и разпространение принадлежат на фирма "Солария".

        Авторските права се отнасят и до всички публикувани в този сайт страници, графични изображения, снимки и схеми. Забранено е използването им (с или без промяна) в чужди страници, сайтове или документи без изричното писмено съгласие на автора им Стоянка Иванова.

        Ако притежавате тематично подобен сайт и желаете да покажете на Вашите посетители изображения от този сайт, направете връзка към:

http://www.solaria-gallery.com/
Нашият сайт участва в класацията на
100те най-добри сайта за бродиране в света!
Искате ли да видите кои са другите най-добри в тази област?
Искате ли да видите какво е нашето класиране в момента?
Искате ли да гласувате за нас?
Посочете тук!
Това ще ви отнеме само няколко секунди, но ние ще знаем, че вие цените нашата работа...
Класацията се нулира в полунощ CST (9:00 BG време).


Главна страница | Меню гоблени
Пишете ни на емайл solaria@solaria-gallery.com.
Copyright (c) 1998-2016, Стоянка М. Иванова
Всички права запазени.