Въпроси и отговори


Стоянка Иванова отговаря на Вашите въпроси и мнения, дошли по електронната поща.


        Мнение: Възмутени сме от кражбата на някои Ваши модели ("Мадона с грозде", "Христос чука на вратата", "Йерусалимската Богородица") и обнародването им в списание "Галерия Бродерия" като продукти на фирма "Милена Стил" - Пловдив.

        Отговор: И ние сме възмутени! Погледнете сами:

Мадоната с гроздето - разработка на Стоянка Иванова     Мадоната с гроздето - менте


Тези две изображения приличат ли ви на две отделни разработки на двама различни дизайнери? Дори размерите са еднакви и за двата гоблена - 12 х 17 квадратчета, т.е. 27 х 38 см. Макар че има разлика в цветовете (понеже са използвани различни видове конци), очевидно приликите са повече от допустимото... А ето и някои подробности за създаването на гоблена...


Някои от нашите публикации в сп. Дона


Моделът на гоблена "Мадоната с грозде" е разработен от мен още през лятото на 1997 година и публикуван в броеве 10-12 на сп. Дона от името на фирма "ITS Enterprises", където работех тогава. Притежавам документирана цялата история на създаване на този модел - стъпка по стъпка, вариант след вариант. В тази история ясно се вижда, че разработеният от мен вариант се РАЗЛИЧАВА от оригиналната картина на Пиер Минар, особено по отношение на фона зад гърба на Мадоната:

Оригиналната картина          Детайл от оригиналната картина


Повечето български фирми, които твърдят, че са разработили някакъв вариант на този гоблен, дори не знаят, че оригиналът на картината изглежда по друг начин, и очевидно са се "вдъхновявали" все от моята разработка, макар че не искат да го признаят. Аз си направих труда да сравня избрани фрагменти от моята разработка и от т.н. "разработка" на фирма "Милена Стил".

Детайл от гоблена на Солария          Детайл от гоблена - менте


Допускате ли, че двама различни дизайнери биха създали поотделно, всеки за себе си, толкова еднакви фрагменти - еднакви до последната случайна точка от фона, който в оригиналната картина е напълно черен:

Детайл от гоблена на Солария     Детайл от гоблена - менте


Надявам се, че и за вас, както и за мен, няма и сянка от съмнение, че предлаганият от "Милена Стил" гоблен е базиран на моята авторска разработка, а не на оригиналната картина. Разликите между двата гоблена са незначителни (вместо конци DMC са използвани конци Anchor или Puppets, което обяснява дребните цветови разлики).

Според "Закона за авторското право и сродните му права" такова деяние се нарича "преработка" (описано в чл. 18, ал. 2, т. 8 на споменатия закон, Раздел II "Имуществени права") и е допустимо САМО ПРИ НАЛИЧИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ (чл. 18, ал. 1) от страна на автора на първичното произведение (т.е. дизайнера на оригиналната схема), и СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (чл. 19). Фирма "Милена Стил" не се е обръщала към мен за разрешение да използва авторския ми модел, следователно нейното деяние накърнява моите авторски права и представлява престъпление според споменатия по-горе "Закон за авторското право и сродните му права". Случаят с "Мадоната с грозде" не е изолиран случай. По почти същия начин стоят нещата и с гоблена "Христос чука на вратата", моделът на който е разработен от мен през 1998 година и част от него беше публикуван във "Вестник за жената".

Христос чука на вратата - разработка на Стоянка Иванова          Христос чука на вратата - менте
Детайл от гоблена на Солария          Детайл от гоблена - менте
Детайл от гоблена на Солария          Детайл от гоблена - менте


Да не говорим за факта, че когато съм създавала тези модели, фирма "Милена Стил" най-вероятно изобщо не е съществувала.
        Въпрос: Не успях да отпечатам безплатните модели, понеже те са твърде големи и не се събират на една страница. Какво да направя?

        Отговор: Обикновено моделите ни са наистина по-големи и затова не могат да бъдат директно отпечатани от Internet Explorer или Netscape.

Направете следното: Когато изображението на схемата или легендата се зареди изцяло, поставете курсора на мишката върху него и натиснете десния й бутон. Изберете "Save Picture As" (за Internet Explorer) или "Save Image As" (за Netscape). Запишете изображението като файл на диска си. След това стартирайте MS Word или друга програма (CorelDraw, Power-Point и др.), която разрешава в нейните документи да се вмъкват изображения. Създайте нов документ в нея, вмъкнете изображението на схемата или легендата вътре, мащабирайте го и отпечатайте страниците. Можете да използвате също MS Paint (ще го намерите в Start->Accessories) или PhotoShop - тези програми отварят графични файлове и могат да ги отпечатват.


        Въпрос: Възможно ли е моделите на фирма "Солария" да бъдат комплектовани с други конци - български, сръбските Любица или унгарските Puppets?

        Отговор: При разработването на моите модели първоначално съм имала предвид каталога на фирмата DMC и включените в него цветови гами. Тези цветове и подредбата им не съществуват в аналогичен вид в каталога на друг производител. Замяната на цветове е рисковано занятие, понеже след няколко месеца шиене и разшиване ще получите доста различен от предвидения от мен като автор на модела резултат и най-вероятно няма да сте удовлетворени. Българските, сръбските и унгарските конци все още нямат достатъчен брой цветове от някои гами и не са подходящи за моите модели. Немските конци Anchor (известни в България като "Вилерови") имат също много богата гама от цветове, но те са подредени по коренно различен начин като гами и също не са еквивалентни на конците на DMC. Но в момента разработвам серия модели за Anchor, комплектовките на които скоро ще бъдат пуснати на пазара.

В заключение, не съществува начин за еквивалентна замяна на предвидените и използваните от нас конци DMC и Anchor (MEZ) с конци на друг производител.


        Въпрос: Не успях да отпечатам безплатните модели, понеже те са твърде големи и не се събират на една страница. Какво да направя?

        Отговор: Обикновено моделите ни са наистина по-големи и затова не могат да бъдат директно отпечатани от Internet Explorer или Netscape.

Направете следното: Когато изображението на схемата или легендата се зареди изцяло, поставете курсора на мишката върху него и натиснете десния й бутон. Изберете "Save Picture As" (за Internet Explorer) или "Save Image As" (за Netscape). Запишете изображението като файл на диска си. След това стартирайте MS Word или друга програма (CorelDraw, Power-Point и др.), която разрешава в нейните документи да се вмъкват изображения. Създайте нов документ в нея, вмъкнете изображението на схемата или легендата вътре, мащабирайте го и отпечатайте страниците. Можете да използвате също MS Paint (ще го намерите в Start->Accessories) или PhotoShop - тези програми отварят графични файлове и могат да ги отпечатват.


        Въпрос: Колко ще струва да ми направите гоблен по снимка / картичка?

        Отговор: Макар че използвам компютърна програма за разработването на моделите на гоблените, за да се получи качествен модел, са необходими седмици на работа върху него. По тази причина не приемаме индивидуални поръчки за разработване на гоблени.


        Въпрос: Притежавам няколко избродирани гоблена с много високо качество. Бихте ли ги изкупили?

        Отговор: Нашата фирма не изкупува ушити гоблени.


        Въпрос: Защо не се придържате плътно към оригиналната картина, когато разработвате някои гоблени?

        Отговор: Има няколко технологични причини за това. Първата причина е, че като дизайнер мога да боравя с ограничен брой цветове конци за разлика от художника, който може да получи върху своята палитра много по-голямо разнообразие. Затова се налага някои цветове да се променят към такива, които съществуват като конци. Освен това в един гоблен мога да използвам най-много 60 цвята конци, докато в една картина (както и в сканираното изображение) те са милиони. Всеки гоблен има неголямо и ограничено количество бодове по широчина и височина, т.е. разделителната способност на гоблена е много по-ниска, отколкото на една картина. За тези, които разбират повече от компютърна графика, ще кажа, че гоблен, който е ушит 1:1, има разделителна способност 22 dpi (22 знака на инч), а гоблен, ушит 1:4, е с разделителна способност 11 dpi (11 знака на инч). При автоматичното мащабиране на картината, за да се получи подходящият размер на гоблена, изображението се влошава и се налага да се "дорисува" с цел подобряване.

Tова, което аз създавам, е гобленова адаптация на една картина, а не копие на картината. Това се постига с доста труд, който обаче трябва да може да бъде доказан. Напоследък на пазара има твърде много фирми, които предлагат ментета по моите модели, като разказват всевъзможни легенди за произхода на модела. В такива случаи отликите между оригиналната картина и моя модел ми помагат да се аргументирам в съда, че именно аз съм автор на модела, и че другата фирма всъщност е ползвала моя модел, а не е разработила сама модела по оригиналната картина. Това може да се докаже само по признаци, които съществуват само в моята адаптация, а ги няма в оригинала на картината.


        Въпрос: Каква е връзката между създаването на модели на гоблени и Закона за авторското право и сродните му права?

        Отговор: Законът за авторското право и сродните му права закриля произведенията на литературата, изкуството и науката от момента на тяхното създаване. Обект на закрила е всяко произведение, което е резултат от творческа дейност и е изразено в каквато и да е обективна форма.

Създаването на нови гоблени се включва като обект на закрила в описанието на чл. 3, ал. 1, т.5.:

5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти.

Начинът на представянето на модела на гоблена във вид на схема също е описан в т.8 на същата алинея:

8. проекти, карти, схеми, планове и др...

По-долу са дадени няколко web-адреси на сайтове, които са посветени на темата за връзката между needlework и copyrights:

В първата web-страница ще намерите много информация по тази тема, включително: как се оценява от посочения закон за copyrights размяната на схеми, колко дълго трае закрилата по този закон, какво е отношението между ръкоделие, Интернет и авторско право и т.н.:
http://www.serve.com/marbeth/needlework_copyright.html

В тази web-страница ще намерите пояснения как точно действа Законът за авторското право на САЩ по отношение на ръкоделието, колко гоблена могат да се ушият по един закупен модел, каква е връзката между продаването на избродирани вече гоблени и споменатия закон, как се наказва в САЩ правенето на 10 и повече незаконни копия на схеми на модели и др.:
http://yarntree.com/066copyr.htm

В следващата web-страница ще намерите фрагмент от закона за авторското право на САЩ, свързан със закрилата на произведения на визуалното изкуство (Works of the Visual Arts), сред които като обекти на закрила се споменават и Needlework Kits (т.е. комплекти за бродиране), както и Patterns for Needlework (схеми за бродиране):
http://www.seankennyart.com/Copyright.htm

Макар че в посочените сайтове става дума за САЩ, в действителност техният опит в тази област е силно приложим и в нашата страна. Още през 1921 година България e подписала Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, която цели уеднаквяване на законите за авторско право в световен мащаб и предоставяне на реципрочна защита по тези закони, независимо в коя страна е авторът и в коя страна е закононарушителят. В последните няколко години България подписа още няколко международни спогодби, свързани с авторското право, които още повече ни доближават до едно общо световно третиране на въпросите, свързани с интелектуалната собственост.


        Въпрос: Напоследък някои фирми предлагат техни комплектовки на модели, които много приличат на Вашите. Как да разберем дали това е тяхна разработка, както твърдят или е менте по Вашите модели?

        <Отговор: Действително има няколко фирми, които предлагат нашите модели с или без модификации и твърдят, че това са техни разработки. Ето признаците, по които можете да се ориентирате дали сте се натъкнали на такъв случай:

* изключително силна визуална прилика с нашия модел;
* съвпадение в размера (същият брой квадратчета по ширина и височина);
* същите детайли;
* съвпадение в броя на цветовете;
* сливане на някои цветове, но запазване на останалите;
* същото "отклонение" от оригиналната картина (икона), както и в нашия модел;
* същите комбинации от знаци (самите знаци може да са заместени с други), както в нашия модел;

Ще дам пример с нашия модел на "Йерусалимската Св. Богородица". В България има още две фирми (ЕТ "Български гоблен" и ЕТ "Гинокардия" - Стара Загора), които разработиха модел по тази икона. И двете разработки имат размери, различни от нашата. Има и силни визуални отлики, например в лицата, фона и начина на показване на сребърния обков на иконата. Макар и по една и съща икона, всеки дизайнер е създал своя собствена интерпретация, която е различна от останалите. Това е нормално и е редно да се очаква подобна уникалност от всяка авторска разработка.

Всички останали предлагани от други фирми комплектовки на "Йерусалимската Св. Богородица", които имат размер, съвпадащ с размера на нашия модел - 20 х 25 квадратчета (или с размера на моделите на другите 2 фирми), са или откровено менте (в този случай се разчита на наивността на клиентите), или са преработки по някой от чуждите модели (в този случай пък се разчита на наивността на дизайнерите, че няма да си разпознаят собствения модел?!?, след като са вложили седмици и месеци труд в него).

Фирмите - нарушители нямат нито възможностите, нито способностите да направят собствена разработка на един толкова голям, сложен и детайлизиран гоблен. Също така и не биха желали да заплатят труда на дизайнера на оригиналната разработка, защото нито разбират този труд, нито го ценят. Това, което им е по силите, е да пречертаят същата схема (на ръка или с компютър), като подменят оригиналните знаци с други (за да не е очевадна кражбата на модела), както и да подменят някои цветове с подобни, или да слеят някои цветове, като с това опростят модела.

Такова действие се нарича "преработка" ( описано в чл. 18, ал. 2, т. 8 на "Закона за авторското право и сродните му права", Раздел II "Имуществени права") и е допустимо САМО ПРИ НАЛИЧИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ (чл. 18, ал. 1) от страна на автора на първичното произведение (т.е. дизайнера на оригиналната схема), и СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (чл. 19).

С посочената преработка без споменаване на първоизточника визираните по-горе фирми нарушават и чл. 15, ал. 1. т. 2, 4 и 5 от Закона за авторското право:

Чл. 15. (1) Авторът има право:

2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;

4. да иска името му, псевдонима му, или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;

5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство.


Надявам се, че ще ме извините за твърде обширния и детайлен отговор, но напоследък установих, че собствениците на визираните по-горе фирми - нарушители често посещават сайта ми, за да са в течение на новите модели. Нека също така да бъдат в течение и на точките от закона, които нарушават и по които могат да бъдат подведени под съдебна отговорност. Цитатът по-горе ще им бъде полезен и в случай, че са останали със заблуждението, че не правят закононарушение, ако са в състояние да направят някаква модификация на чуждите модели. Преработката на модела не ги прави автори на модела, а тя е позволена от закона само при разрешение от автора и срещу заплащане.

Основният продукт от моя труд като дизайнер са моделите, които създавам. Надявам се да можете да си представите или да усетите колко болезнено за мен е да установя, че само седмици, след като съм завършила и пуснала в продажба нов модел (разработката на който ми е отнела седмици и понякога месеци), някоя друга фирма пуска в продажба драстично по-евтини ментета по него (с или без модификации, обикновено с български конци, сръбски Любица или унгарски Puppets). Естествено те не си губят времето да разработват нови модели. Толкова по-просто е да ползват някой чужд модел за основа на тяхната "разработка", или просто да отскочат до ксерокса...

В такива моменти се чудя защо въобще правя нови модели. Някои от феновете ни сигурно знаят, че преди няколко години нашата фирма беше на път да пусне в продажба още един модел на "Йерусалимската Богородица" (размер 36 x 45 cm, с детайли и с няколко цвята сребристо и златисто ламе). Огорчението ми от разпространяващите се ментета по първия модел на "Йерусалимската икона" беше толкова голямо, че спряхме разпространението на новия модел, поради очевидното безсмислие да работим предимно в полза на тези, които крадат моделите ни. Сега се питам отново за какво изобщо да пускам на бял свят този иначе страхотен модел, при положение че само месец след това други фирми ще почнат да го продават с нискокачествени конци на двойно по-ниска цена, ще се подписват отдолу като автори и ще имат наглостта да твърдят пред клиентите и даже пред мен, че моделът не е мой...

Със съжаление трябва да кажа, че има доста български фирми - производители на гоблени, които не предлагат нито един собствен модел, а само чужди, и които не само че не изпитват никакво уважение към дизайнерите, чиите модели крадат, ами са и агресивно настроени към всеки дизайнер, който си потърси правата. Това ще се промени, само когато българският клиент стане достатъчно информиран, за да различава ментетата от оригиналите и да не позволява да го мамят така грубо.

В заключение:
Ако искате дизайнерите да работят с вдъхновение за Вас, защитавайте ги!
Нашият сайт участва в класацията на
100те най-добри сайта за бродиране в света!
Искате ли да видите кои са другите най-добри в тази област?
Искате ли да видите какво е нашето класиране в момента?
Искате ли да гласувате за нас?
Посочете тук!
Това ще ви отнеме само няколко секунди, но ние ще знаем, че вие цените нашата работа...
Класацията се нулира в полунощ CST (9:00 BG време).


Главна страница | Меню гоблени
Пишете ни на емайл solaria@solaria-gallery.com.
Copyright (c) 1998-2016, Стоянка М. Иванова
Всички права запазени.